New Library URL

https://ren-yuan.github.io/c2.js/